UKDA

-I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE DİLİ SEMPOZYUMU (BALKANLAR)-

 

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA) olarak Vizyon Üniversitesinin ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Üsküp’te düzenlenecek olan Uluslararası Türk Kültürü Dili ve Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız

Özelde Üsküp genelde Balkanlar Türk kültür ve edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Türk kimliğinin ve kültürünün oluşumunda Balkanlarda geçen siyasi ve fikir hareketlerinin rolü büyüktür. Anadolu’daki Türk kültürünün ve kimliğinin oturmasında Balkanlardaki kıvılcımların hatırı sayılır bir etkisi olmuştur.

Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bununla birlikte 150-250 sözcükten oluşan bildiri özetinizi “Özet Gönder” sekmesini kullanarak gönderebilirsiniz.

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA), bu sempozyumla Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı bilimsel çalışmaların geliştirilmek istemiştir. Bu nedenle dil, edebiyat ve kültürel alanları içine alan sempozyumla yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirilerek yeni bilimsel bulguların bilim dünyasına sunulması amaçlanmıştır.

Kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında; bildirilerin tam metinleri ise International Journal of Language Academy (IJLA, www.ijla.net)’de ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak da yayınlanacaktır.

Uluslararası Kültür ve Dil Sempozyumu’nun tebliğ konuları ise şöyledir:

 • Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı
 • Balkanlarda Türk Kültürü ve Mirası
 • Türkçenin Balkan Dillerine, Balkan Dillerinin Türkçeye Tesiri
 • Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
 • Dil Bilimi
 • Çok Kültürlü Eğitim ve İki Dillilik
 • Türk Kültürü ve Tarihi
 • Ortak Yaşama Kültürü
 • Balkan Ülkelerinde Eğitim
 • Etno Pedagoji
 • Balkanlarda Türk Eğitim Tarihi: Kurumlar, Kişiler, Fikirler
 • Batı Trakya Türkleri
 • Türk ve Balkan Sanatları (resim, müzik, heykel, vs.)
 • Balkanlarda / Batı Trakya’da Türk azınlığının sorunları
 • Balkanlarda Basın-Yayın ve Türkçe
 • Dil İlişkileri Bağlamında Türkçe
 • Balkanlarda Dil Politikaları
 • Dünyada Türkoloji Merkezleri ve Çalışmaları
 • Kültürel Diplomasi ve Türkçe
 • Kültürel Miras Aktarımı ve Türkçe

 

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 01.06.2018
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 05.09.2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 05.09.2018
Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih 07.09.2018
Kongre Programını İlanı: 10.09.2018
Kongre Başlangıç Tarihi: 27.09.2018
Kongre Bitiş Tarihi: 29.09.2018
Tam Metin Gönderme Son Tarihi: 31.11.2018

Fotoğraflar


Konuşmacılar

Haberler & Duyurular


I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ DİLİ SEMPOZYUMU (BALKANLAR)

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği (UKDA) olarak Vizyon Üniversitesinin ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Üsküp’te düzenlenecek olan Uluslararası Türk Kültürü Dili ve Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız

 • 01.06.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç

 • 01.09.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş

 • 05.09.2018

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

 • 07.09.2018

  Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih

 • 10.09.2018

  Kongre Programını İlanı

 • 27.09.2018

  Kongre Başlangıç Tarihi

 • 29.09.2018

  Kongre Bitiş Tarihi

 • 31.11.2018

  Tam Metin Gönderme Son Tarihi

Sponsorlar

Kapat