Sempozyum Onursal Başkanları

Dr. Serdar ÇAM (TİKA Başkanı)

Prof. Dr. Refik TURAN, Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Fadıl Hoca (Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Fırat Purtaş (TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı)

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar (Kapadokya Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Musa Yıldız (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

Prof. Dr. Seyit Aydın (Kastamonu Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Şeref Ateş (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)

 

Sempozyum Başkanı

Doç. Dr. Fahri Temizyürek (UKDA Başkanı)

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Fahri Temizyürek (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yıldıray Özbek (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Akkaya (Adıyaman Üniversitesi)

Öğr. Gör. Emrah BOYLU- (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Erol Barın (Gazi Üniversitesi)

Murtaza Sulooca (Yeni Balkan Gazetesi)

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Oktay (Kiril Metodi Üniversitesi-Makedonya)

Prof. Dr. Dinçay Köksal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Edina Solak (Zenitsa Üniversitesi-Bosna-Hersek)

Prof. Dr. Emrah Şenel (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Fadıl Hoca (Vizyon Üniversitesi-Makedonya)

Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferruh Ağca (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut Çelik (Gotse Delçev Üniversitesi- Makedonya)

Prof. Dr. Mehmet Güçlü (Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Gümüş (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Günay (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz (Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Yaman (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Yıldız (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazım İbrahim (Aziz Kiril Metodi Üniversitesi-Makedonya)

Prof. Dr. Nimetullah Hafız (Kosova Priştina Üniversitesi-Emekli)

Prof. Dr. Numan Aruç (MANU Makedonya Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Lokman Turan (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevim Nilay Işıksalan (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Yıldıray Özbek (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu (Makedonya)

Prof. Dr. Ali Göçer (Erciyes Üniveritesi)

Doç. Dr. Abdülmecid Nuredin (Vizyon Üniversitesi- Makedonya)

Doç. Dr. Ahmet Akkaya (Adıyaman Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahadır Gücüyeter (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Burul Sagınbayeva (Manas Üniversitesi)

Doç. Dr. Bülent Özkan (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Cihan Özdemir (Yunus Emre Enstitüsü - Bakü Müd.)

Doç. Dr. Ergin Jable (Hasan Priştina Üniversitesi-Kosova)

Doç. Dr. Fahri Temizyürek (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi (Tiran Üniversitesi-Arnavutluk)

Doç. Dr. Mensur Nuredin (Vizyon Üniversitesi- Makedonya)

Doç. Dr. Mesut Gün (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Namık Kemal Şahbaz (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuran Malta (Hasan Priştina Üniversitesi-Kosova)

Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Rıfat Kütük (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Seyfi Yıldırım (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Ahmet Demir (Başkent Üniversitesi)

Dr. Ahmet Saçkesen (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Arzu Çevik (Bartın Üniversitesi)

Dr. Ayhan Bulut (Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Bekir Kayabaşı (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Bihruz Bicbabai (Allamah Tabatabai Üniversitesi-İran)

Dr. Bilge Bağcı Ayrancı (Bozok Üniversitesi)

Dr. Erol Barın (Gazi Üniversitesi)

Dr. Fatih Kana (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Gülnur Aydın (Adnan Menderese Üniversitesi)

Dr. Hıfzı Toz (Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Najibullah Akbari (Kabil Üniversitesi-Afganistan)

Dr. Rafet Aydın (Mehmet Akif Üniversitesi)

Dr. Ümit Polat (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Zeki Gürel (Gazi Üniversitesi)

Sekreterya

Öğr. Gör. Mustafa Özgün Harmankaya-Yıldız Teknik Üniversitesi- 0 (507) 742 69 40

Öğr. Gör. Osman Kürşat Yorgancı- Yıldız Teknik Üniversitesi - 0 (555) 436 66 05

Öğr. Gör. Cihat Burak Korkmaz- Yıldız Teknik Üniversitesi - 0 (532) 441 27 50

 Umut BAŞAR