Sık Sorulan Sorular

1)-Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu’nda sunduğum bildiriyi akademik teşvikte kullanabilir miyim?

Sempozyum uluslararası katılımlı olduğu için akademik teşvikte puan değeri vardır.

2)-Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu’na en fazla kaç bildiri ile katılabilirim?

Sempozyuma en fazla iki bildiri (Sözlü veya poster) ile katılabilirsiniz.

3)-Bildiri olarak kabul edilen çalışmalar tam metin olarak yayınlanacak mı?

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri International Journal of Language Academy’de (www.ijla.net) hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacak; ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak da yayınlanacaktır.

4)- Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu’nda sunulan bildirileri kendi imkânlarım ile yayınlayabilir miyim?

Bildiri sahibi çalışmasını dilediği herhangi bir yerde yayınlayabilir.